ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

บริษัท จัดให้ครูฝึก เข้าอบรมการทำงานที่หน้างานให้ทุกหน่วยงาน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับเพื่อทบทวนการทำงาน และจะมีอบรมใหญ่ เฉลี่ย ปีละ 3 ครั้ง เพื่อทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น การบริการจราจร, ดับเพลิง, มารยาทในการทำงาน และอื่นๆ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทีมครูฝึกได้เข้าไปฝึก และเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก