ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136
                บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด จำกัด "พรีเมี่ยมการ์ด" ต้องการรับสมัคร ทีมงานเสริมทีม เพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับบริษัท ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง

จำนวน

รายได้

- พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  หญิง/ชาย

จำนวนมาก

 450 - 650 บาท/วัน

- สายตรวจ/ ปฏิบัติการ ( ชาย)

หลายอัตรา

 2X,XXX.- ขึ้นไป

- พนักงานธุรการทั่วไป

หลายอัตรา

 15,XXX.- ขึ้นไป

- พนักงานฝ่ายการตลาด

หลายอัตรา

(ขึ้นอยู่กับความสามารถ)


สวัสดิการที่ดีกว่า สู่การบริการที่เหนือกว่า (สำหรับ เจ้าหน้าที่รปภ.)

     บริษัทฯ  ให้ความสำคัญเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่  รายได้ และสวัสดิการทุกอย่างต้องถูกต้อง 100% เท่านั้น ทำให้พนักงาน รปภ. ที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบสูงกว่าค่าจ้างตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถคัดสรร บุคลากรที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบสูง  ได้  จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่เจอสภาวะการ การขาดแคลนกำลังพล  หรือ สรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นทีมงาน บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้มอบสวัสดิการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

     - เงินเดือนจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ( ทุกวันที่ 1 และ 16 มีตารางการจ่ายเงินประจำปี จ่ายผ่าน ธ.กสิกรไทย) 

     - เงินเบิก ( วันละ 200 บาท จ่ายทุกวัน ตลอดอายุงาน)

     - ชุด 2 ฟรี! 1 ชุด และแจกฟรี! ปีละ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 

     - เงินเบิกฉุกเฉิน (ค่าบ้าน, งวดรถ, ญาติเจ็บป่วย, ผ่อนบัตรต่างๆ, กู้ยืมนอกระบบ) ไม่มีดอกเบี้ย 

     - วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายพิเศษ 2 แรง 

     - เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่มีวินัยในการทำงาน  

     - เงินรางวัลพิเศษ หากได้รับคำชมเชยจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร, ระงับเหตุการณ์สำคัญๆ ได้

     - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ....................................................................................................................................................................ชื่อ-สกุล อายุ
เพศ วุฒิการศึกษา
ข้อความ เบอร์ติดต่อกลับ
 

(บริษัทจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ตามเบอร์โทรและที่อยู่ข้างต้น)