ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 42,084
Writed : 10 Jul 14, 14:08

การซ้อมดับเพลิง

                      บริษัทจะมีการฝึกอบรม เทคนิคการดับเพลิง ณ หน่วยงานให้ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับหน่วยงานที่จ้าง เจ้าหน้าที่ รปภ. ตั้งแต่ 6 นายขึ้นไป นอกจากนี้ยังจะมีการอบรบจราจร, อบรมทั่วไป(ใหญ่) ให้อีก 4 เดือน ต่อ 1 ครั้ง สลับกันไป เพื่อให้เจ้าหน้า รปภ. ที่มีทักษณะในการดับเพลิง และบริการงานจราจร ได้อย่างมืออาชีพ  ซึ่งจากการปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ทำได้ได้รับคำยกย่อง หลากหลายหน่วยงานว่า เจ้าหน้าที่ของ พรีเมี่ยมการ์ด มีทักษณะ ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการทำงาน.......