ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 42,084
Writed : 11 Jul 14, 14:01

บริษัทฯ ได้คัดสรรเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย ทั้งภาค ทฤษฏี, ปฏิบัติ และหน้าที่ปฏิบัติ ณ หน่วยงาน ทำให้ รปภ. ทุกคนที่จบหลักสูตรการอบรมแล้ว สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานด้วยความเข้าใจ และตรงตาม Job Description ที่กำหนดไว้ อีกทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจและครูฝึก เข้าเยี่ยม และตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสูด ดังภาพที่ปรากฏ.....