ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 42,084
Writed : 10 Jul 14, 14:09

บริษัทฯ ได้ทำการจัดอบรม รปภ. ตามหลักสูตรของ งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วย ภาค ทฤษฏี 8 ชั่วโมง, ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง, หน้าที่ปฏิบัติ ณ หน่วยงานที่จะลง 6 ชั่วโมง ซึ่ง ผู้ว่าจ้าง มั่นใจได้เลยว่า หากว่าจ้าง บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด จำกัด ไปบริการรักษาความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตรงตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด...

 

 กรรมการผู้จัดการทักทายผู้เข้าร่วมอบรม  อบรมทฤษฏี รายได้-สวัสดิการ  อบรมจิตวิทยาการบริการ
     
 อบรม รปภ. การดับเพลิงเบื้องต้น   อบรม รปภ. การดับเพลิงเบื้องต้น  อบรม เครื่องแบบ/ การแต่งกาย
     
 ฝึกระเบียบแถว1   ฝึกระเบียบแถว2    ฝึกระเบียบแถว3
     
 วิชาท่าราบ1   วิชาท่าราบ2  จบหลักสูตรการอบรม