ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 40,609
Writed : 27 Jul 15, 10:36

บริการรักษาความปลอดภัยงาน "อีเว้นท์"

        บริษัทฯ ให้บริการ รปภ. กับงาน "อีเว้นท์" หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น งานออกบูทแสดงสินค้า, งานคอนเสริต, งานโชว์ต่างๆ, งานเลี้ยงปีใหม่, งานอารักขาบุคคล, งานเฝ้าสินค้า ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  • วางระบบการรักษาความปลอดภัยในงาน ทั้งระบบ
  • วางระบบเกี่ยวกับอัคคีภัยในงาน พร้อมสำรวจทางออก และวิธีแก้ปัญหาหากเกิดสถานะการณ์ฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบ และตรวจค้นผู้เข้ามาร่วมงาน (การลงทะเบียน, ตรวจค้นอาวุธ, สิ่งเสพติด ฯลฯ)
  • บริการ เปิด - ปิด ประตู  เข้า - ออก
  • อำนวยความสะดวก ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทของผู้เข้ามาร่วมงาน
  • เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในงาน
  • เฝ้าระวังความปลอดภัยของการจัดงานทั้งระบบ
  • ตรวจสอบทรัพย์สินของ "ผู้ว่าจ้าง" ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • และหน้าที่อื่น ๆ สามารถตกลงกันได้หน้างาน

บริษัทจึงได้เก็บภาพบรรยากาศ การจัดงานมาฝาก แฟนๆ ของเว็บ พรีเมี่ยมการ์ดของเราครับ