ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
การกระทำความผิด การลงโทษ
1.   การเข้าทำงานสาย หรือออกก่อนสับเปลี่ยนเวรกัน หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง , มาสายเกิน 3 ครั้งหักเงินประกัน 1 แรง
      โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า หรือบริษัท  

 

2.   ขาดงานโดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ และหน่วยงาน, หรือลากิจไม่ถูกต้อง

หักเงินประกัน 3 แรง/ครั้ง
3.   ขาดงานเกิน 3 วัน ไม่ติดต่อกับบริษัทฯ ลากิจติดต่อเกิน 7 วัน หักเงินประกัน 7 แรง/ครั้ง ปลดออกพร้อมยึดเงินสมทบฯ

 

4.   ลาหยุดหลังเงินเดือนออก 1-3 และลาหยุดในช่วงเทศกาลที่ห้ามหยุด

หักเงินประกัน 3 แรง/ครั้ง/วัน
5.   มีอาการเมาสุรา อาละวาดเพื่อนร่วมงาน บุคคลอื่น และทำความ หักเงินประกัน 3 แรง/ครั้ง ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
      เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ ขณะปฏิบัติหน้าที่  
6.   เสพยาเสพติดทุกชนิด หักเงินประกัน 7 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
7.   แต่งกายไม่สุภาพ หรืออุปกรณ์เครื่องแบบบริษัทฯ ไม่ครบชุด หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง

 

8.   ทิ้งจุดหรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่สนใจการปฏิบัติหน้าที่

หักเงินประกัน 2 แรง/ครั้ง
9. พนักงานลักทรัพย์, หรือร่วมกับผู้อื่น กระทำความผิดเดียวกันถือ ประกาศพ้นหน้าที่ตัดเงินประกัน 2,000 บาท และส่งตัวดำเนินคดี
     เป็นความผิดร้ายแรง ตามกฏหมาย

 

10.   พูดจาหรือแสดงกริยาท่าทางกระด้างกระเดื่องต่อ

 

        ผู้บังคับบัญชา

หักเงินประกัน 1-2  แรง/ครั้ง
11.   ขาดความสามัคคี หรือรายงานเท็จ หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง
12. พูดจาข่มขู่เพื่อนร่วมงาน, ผู้บังคับบัญชา หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง/วัน
13. มีความบกพร่อง ซ้ำแล้วซ้ำอีก ในหัวข้อเดิมเกิน 3 ครั้ง หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ

 

14. เล่นการพนันทุกชนิด ในหน่วยงาน หรือห้องพักพนักงานทั้งใน

หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
       หน้าที่หรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่
 

 

15. ทำให้ชื่อเสียงบริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสีย พูดจาใส่ร้าย       

 

      หรือดูหมิ่น บริษัทฯ

หักเงินประกัน 7 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
      บริษัทฯ หรือทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสียหาย/สูญหาย  
16. กระทำความผิดใด ๆ ตามประเพณีหรือกฏหมาย หักเงินประกัน 10 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
17. บริษัทฯ มีคำสั่งพักงาน ตามความผิด หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้ง
18. บริษัทฯ มีคำสั่งปลดพนักงาน ตามความผิด หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้ง
19. ลาออกไม่แจ้งล่วงหน้า 45 วัน (ออกไม่ถูกต้อง) ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินกองทุนสมทบฯ และตัดเงินประกัน 
  2,000 บาท
20. พนักงานออกโดยไม่แจ้งทางบริษัทฯ (หนีหายไปเลย) หักเงินประกัน 10 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ
  และถ้าไม่ติดต่อกลับภายใน 1 เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)

 

21.   อ่านหนังสือพิมพ์, หนังสืออ่านเล่น, ฟังวิทยุ, ดูทีวี ขณะปฏิบัติ

 

        หน้าที่

หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง , และเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้ง

 

22. พนักงาน รปภ. คนใด โดนผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว หรือส่งกลับ

 

      บริษัทฯ

หักเงินประกัน 1,000 บาท
   
    ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ลงโทษตามข้อห้ามทั้ง 22 ข้อ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
   
   
   ลงชื่อ...................................................
                         ผู้ให้คำสัญญา

  คำค้น : รปภ., ยาม, รักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัท รปภ, บริษัทยาม, พรีเมี่ยมการ์ด, guard, security, premiumguard, premiumsecurity.co.th,