รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 

 

               บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย " บริษัท จะพาทุกคน ทำงานหาเงิน เลี้ยงครอบครัว" เหตุผลเพราะ บริษัทฯ เข้าใจถึงความเดือดร้อน และความจำเป็นของผู้ใช้แรงงานทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องการจ่ายรายได้ และสวัสดิการที่ครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานทุกคนจะได้มีเงินเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวของตนเอง ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดรับ พนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน ตำแหน่งดังนี้

พนักงานภายใน

ตำแหน่ง รายได้
          - ธุรการทั่วไป      - 15,000 บาท ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ)
          - การตลาด      - 18,000 + คอมมิชชั่น
          - สายตรวจ      - 21,000 + ค่าบริหารหน่วย+อื่นๆ
          - ครูฝึก      - 2X,XXX (ขึ้นอยู่กับทักษะ และความสามารถ)

    สวัสดิการ
       - ชุดฟรี! ปีละ 2 ชุด
       - เบิกเงินล่วงหน้า
       - เงินเบิกฉุกเฉิน
       - โบนัสประจำปี        

- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันลากิจ, ลาป่วย, ลาพักร้อน
- ร่วมกิจกรรมทางสังคม
- ฯลฯ
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร      รายได้/วัน
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  - 490-600.-              
 - หัวหน้าชุดควบคุม  - 550 - 650.- +ค่าตำแหน่ง 
 - ผู้จัดการหน่วย  - เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป
   

 

:: คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ::
 

1)  เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น (Thai Nationality Only)

2)  เพศชาย (Male) อายุระหว่าง 18-50 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป / เพศหญิง (Female) อายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป 
3)  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประถมศึกษา มีทักษะ การพูด  อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
4)  ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ ของบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
5)  เป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตรของบริษัทฯ
6)  ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ การพนัน และโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
7)  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา(No Criminal Case) หรือคดีร้ายแรงทางบริษัท ได้มีการตรวจสอบประวัติ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน
8)  เป็นบุคคลที่รัก และศรัทธา ในอาชีพรักษาความปลอดภัย

 

                                                                    

   

 

 • redbull
 • amari
 • sabina
 • izusu
 • kte
 • asia
 • 3sc
 • advice
 • artika
 • astera
 • duplo
 • dzio
 • far
 • fascino
 • goody
 • grand
 • hallmark
 • irich
 • lohas
 • lorin
 • me
 • moment
 • nihomachi
 • pharmahof
 • saint john
 • stera
 • otop
 • Zara
 • penada
 • yamazaki
 • vanilamoon
 • doikum
 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7