รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 

 
บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 


ได้จัดส่ง ทีมงานส่วนกลางเข้าลงพื้นที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ รปภ. และ ฝึกอบรม ภาค ปฏิบัติ ภายในหน่วยงาน Advice เพื่่อ เพิ่มศักยภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกท่าน ดังนั้น. เจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องเตรียมพร้อมรับมือ กับ ทุกสถานการณ์ จริง จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินในพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง เพื่อการทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7