รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


                                  
                                  
                                        เข้าร่วมงาน "สัมนาธุริจรักษาความปลอดภัย ประเทศไทย ครั้งที่ 2 " ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2557  ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์  ซิตี้ จอมเทียน
                                      จังหวัดชลบุรี งานนี้เป็นงานสัมนาเกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัยในยุคใหม่ จะมีวิธีการปรับตัว ให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ และความ
                                      เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน อย่่างไร งานนี้มีเจ้าของธุรกิจรักษาความปลอดภัยในภาคตะวันออก และใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นอย่างมาก และประ
                                      สบผลสำเร็จในการจัดงานเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณโรงเรียนรักษาความปลอดภัย สายทองที่จัดงานดีๆ ในแบบนี้ขึ้นมา เพื่อความคงอยู่ของวงการรักษา
                                      ความปลอดภัยต่อไป....
                               

                                                  
                                  

            

  
                  

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7