รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 

ท่าสัญญานมือ จราจร เชิญชมภาพดังกล่าว!

 

 ห้ามรถด้านหน้า  ห้ามรถด้านหลัง

 


 
 ห้ามรถด้านขวา  ตามระเบียบพัก  ห้ามรถด้านซ้าย

 

 ห้ามรถด้านหน้าเรียกรถด้านขวา
 เรียกรถด้านซ้าย  เรียกรถด้านหน้า

 

 เรียกรถด้านหลัง เรียกรถด้านหน้า 
 ห้ามรถด้านขวาเรียกรถด้านซ้าย  ห้ามรถด้านหลังเรียกรถด้านหน้า

 

ท่าสัญญาน บุคคลมือเปล่า เชิญชมภาพดังกล่าว!

 

 

 ขวาหันจังหวะที่ 1  ซ้ายหันจังหวะที่ 1

 

 ขวาหันจังหวะที่ 2  ท่าตรง  ซ้ายหันจังหวะที่ 2

 

 ทำความเคารถด้านขวา  ทำความเคารพด้านหน้า  ทำความเคารพด้านซ้าย

 

ท่าถอดหมวก   ท่าสวมหมวก

 

กลับหลังหันจังหวะที่ 1   ตามระเบียบพัก  กลับหลังหันจังหวะที่ 2

 

 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7