รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


           

           บริษัทได้จัดส่งเข้าอบรม เจ้าหน้าที่ รปภ. ตามหน่วยงานเพื่อฝึกหน้าที่ปฏิบัติ ตามหมวดวิชาต่างๆทั้งสิ้น 9 หมวด  3 หมวด 9 รายวิชา ซึ่งการอบรมในหมวดต่างๆ จะเวียนอบรม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ตามหน่วยงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ก็จะสามารถทำตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ได้ยังเก็บปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ฝ่าย บริหาร หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้ประสานงาน กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

  
  
  
  
                                         

 

 


 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7