รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 รับโล่ห์และใบอนุญาติจากนายทะเบียนกลาง

 

                     
                            บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับโล่ห์ ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน และหนังสือรับรอง บริษัท รักษาความปลอดภัย รับอนุญาติ ตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์  2560 ในการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการออกใบอนุญาตให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต One Stop Service Security License ณ สโมสรตำรวจ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน และเป็นคณะจัดงาน เพื่อมอบหนังสือ รับอนุญาตให้บริษัท และพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานครการจัดงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

       
       
       

 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7