รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย, 


  
                     ::อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงาน::

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมสายตรวจ และฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
โดยทุกๆ เดือน จะมีวิทยากรจากหลายๆ องค์กร ส่วนเข้ามาอบรมให้ อาชิเช่น
      - ครูฝึกทหาร เข้ามาอบรมเกี่ยวกับท่าบุคคลมือเปล่า
      - ตำรวจ เข้าฝึกเกี่ยวกับ กฏหมายเบื้องต้น งานจราจร  การสืบสวน  สอบสวน การเก็บหลักฐาน
ในพื้นที่เกิดเหตุ  การสอบพยาน  และอื่นๆ อีกมากมาย
      - วิทยากรจากสถานบันสอนอบรม  จะเข้าฝึกเกี่ยวกับ จิตรวิทยาการบริการ  ภาวะผู้นำ  การบริหาร
งานรักษาความปลอดภัย  เทคนิคการเจรจากับลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย  เจ้าหน้าที่ของเราเมื่อผ่าน
หลักสูตรการอบรมดังกล่าวก็สามารถนำวิชาความรู้ไปอบรม และสอนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในหน่วยงานได้อีกต่อไป.....
     

 


   
 
    
     
 
 
   
 
     
     
 
     
     
 
      

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7