รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย, 

       

            ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ/ครูฝึก  ได้ลงพื้นที่หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เพื่อเข้าอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. เกี่ยวกับหน้าที่ปฏิบัติในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานนี้บริษัทฯ ได้จัดทำหน้าที่ปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังนี้

          * ตรวจสอบบุคคลภายนอกก่อนเข้าพื้นที่ และขอตรวจสอบบัตรนักเรียน/ นักศึกษา/ เจ้าหน้าที่ หากใครไม่มีบัตรดังกล่าวจะต้องแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่

          * ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับผู้มาติดต่อ อาทิเช่น ผู้มาสมัครเรียน, ผู้ปกครองมาติดต่อพื้นที่, บุคคลภายนอกมาติดต่อสถานที่ และอื่นๆ 

          * บริการงานด้านจราจรให้กับผู้เข้ามาติดต่อในพื้นที่ 

          * เดินตรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณ

          * และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

 

 
 
   
 
     


 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7