รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย, 

 

                 บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ลงพื้่นที่สุ่มตรวจหา สารเสพติด ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ จะได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุญาติก่อนทุกครั้ง และจะมีการตรวจเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนในพื้นที่ ตามขั้นตอน หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่านใด มีผลที่การตรวจฉี่แล้วมีสารเสพติดในร่างการ บริษัทฯ ก็จะให้ให้ออกนอกพื้นที่โดยทันที และเรียกเข้ารายงานตัวที่บริษัทฯ และหาวิธีบำบัดให้ บุคคลคนนั้น เลิกสารเสพติดต่อไป ดังนั้นผู้ว่าจ้างทุกคนสามารมั่นในในการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้อย่างแน่นอน

 
     
   
   
 
 
      

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7