รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,   

                ก่อนที่บริษัทจะมีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปลงหน่วยงานบริษัทได้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 21 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน ประกอบไปด้วย 9 หมวด ทฤษฏี และ 8 หมวด วิชา ปฏิบัติ รวมถึง อีกหนึ่งวันก็คือ เป็นหน้าที่ปฏิบัติประจำหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนที่จะลงพื้นที่เมื่อผ่าน การฝึกอบรมแล้ว จะสามารถเรียนรู้การทำงานของหน่วยงานนั้นๆได้ว่า หน่วยงานนั้นๆในแต่ละจุดของการทำงาน มีหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อไปลงพื้่นที่แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็จะสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ บริษัท จะจัดส่ง ฝ่ายปฏิบัติการ และ ฝ่าย บริหาร เข้าลงพื้นที่เพื่อจัดทำ Job discraption ประจำหน่วยงานประจำหน่วยงาน และหลังจากนั้น ก็จัดทำลง Power point และ อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนลงพื้นที่ ทุกหน่วยงาน.......

 

   
     
           

 

      

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7