รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


      

                ทุกๆ 2 เดือน บริษัทฯ จะได้มีคำสั่งให้หัวหน้าชุดตามหน่วยงานต่างๆ เข้ามาที่บริษัท เพื่อเข้ามาอบรม เพิ่มวิทยฐานะ ในหมวดเรื่องต่างๆ อาทิเช่น หัวข้อภาวะผู้นำ หน้าที่ปฏิบัติ ของหัวหน้าชุด เทคนิคการพูดหน้าแถว เทคนิคการอบรม และ การตักเตือนลูกน้อง การเรียกแถว ท่าบุคคลมือเปล่า การประสานงาน ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หลังจากอบรมเสร็จแล้ว หัวหน้าชุดก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ 

  
             
  
  
  
  
                                       
                                       

 

 

  

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7