รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 

  

             

About Us  เกี่ยวกับเรา

             บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 นำทีมบริหารโดย คุณคมสันต์  คงนอก กรรมการผู้จัดการ ดีกรี ปริญญาโทจากมหาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด(เกียรตินิยม) นักบริหารที่มีศาสตร์การบริหารงานสมัยใหม่ ที่เอาใจใส่การบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการอย่าต่อเนื่อง บริษัท มีทีมงานบริหาร ทีมการจัดการ จากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งทหาร ตำรวจ ทนาย ข้าราชการ และเอกชน บริษัทฯ มีการนำระบบ KPI และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ มีการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯเอง เพื่อส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งบริษัท ยังมีศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ ที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพไปให้บริการลูกค้า ณ หน่วยงานของท่าน จากการเตรียมตัวที่ดี บริษัทเชื่อมั่นใจฝีมือของทีมงานทุกคน ว่าจะสามารถดูแลหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดีให้สมกับความเป็นมืออาชีพของทีมงาน "พรีเมี่ยมการ์ด" ทุกคน

รายละเอียดของบริษัทฯ เพิ่มเติม

 • จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2556
 • 5 ล้านบาท
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 400 นาย (ปรับปรุง 1 เมษายน 2562)
 • ทีมงานบริหารภายในกว่า 30 คน
 • มูลค่าทางทรัพย์สิน 30 ล้านบาท
 • ที่อยู่ บริษัท 2521/68 ถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310
 • เบอร์โทร02-1150526-7, 02-1150993, 088-5534713
 • อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์ www.premiumgroup.co.th 

 

  

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กิจกรรมทางสังคมที่มีส่วนขับเคลื่อนวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

               
 เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาธุรกิจรักษาความปลอดภัย  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังกว่า 1,000 บริษัท    จัดงานสัมมนาด้านกฏหมายแรงงาน    ร่วมยื่นหนังสือต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน    
               
 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อเดลินิวส์  คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแหน่งประเทศไทย    ร่วมยื่นหนังสือให้กับตัวแทนกฤษฏีกา    ถวายความจงรักภักดีต่อ รัชกาลที่ 9    

 

  

 1. ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
 2. บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 3. ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ เป็นนักบริหารงานที่มีวิสัยทัศ๋น์
 4. มีศูนย์ฝึกอบรม(กรุงเทพฯ) ของตนเอง สำหรับฝึกอบรม รปภ. ก่อนการลงพื้นที่
 5. มีเทคโนโลยี รักษาความปลอดภัย ของตนเอง ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. มีการนำระบบควบคุมคุณภาพ KPI มาควบคุม/ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน
 7. มีทีมงานบริหาร และปฏิบัติการที่มีความสามารถ ทั้ง ทหาร ตำรวจ ทนาย ข้าราชการ พลเรือน ฯลฯ
 8. มีการจ่าย รายได้ และสวัสดิการให้กับพนักงานสูง และตรงต่อเวลา สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน
 9. มีการช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษา วัด สังคม บำรุงพุธศาสนา ฯลฯ
 10. มีการคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม
                   

 • redbull
 • amari
 • sabina
 • izusu
 • kte
 • asia
 • 3sc
 • advice
 • artika
 • astera
 • duplo
 • dzio
 • far
 • fascino
 • goody
 • grand
 • hallmark
 • irich
 • lohas
 • lorin
 • me
 • moment
 • nihomachi
 • pharmahof
 • saint john
 • stera
 • otop
 • Zara
 • penada
 • yamazaki
 • vanilamoon
 • doikum
 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7