ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44,136

 

 

อุปกรณ์สำหรับการจ้างกำลังพล 1-4 นาย

 

 สมุดบันทึก     เครื่องเขียน นาฬิกา
ไฟฉาย    
                     
กระบอง   บัตร VISITOR  เสื้อจราจร อื่นๆ....    
                     

          

 

 

 

 

 

อุปกรณ์สำหรับการจ้างกำลังพล 4-6 นายขึ้นไป

  

 สมุดบันทึก     เครื่องเขียน นาฬิกา
ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร
                     
กระบอง   บัตร VISITOR  สื้อจราจร เสื้อกันฝน    กรวยยาง
                     

 

 

 

  นอกจากนี้บริษัทยังมีอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ไว้สำหรับหน่วยงาน ซึ่งบริษัทจะจัดให้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่    

 

 

 

  

 สายจราจร   การ์ดทัวร์ 
เสื้อสะท้อนแสง สายจราจร ตรวจใต้ท้องรถ
                     
สายจราจร   ล้อเลื่อน  เครื่องตรวจโลหะ กุญแจมือ    กระสุนปราบจลาจล